شتاب در اجرای اولین پتروپالایشگاه بخش خصوصی کشور

0

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و رییس جمهور کشور عزیزماننسبت به جلوگیری از خام فروشی و ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه گذاری درمنطقه محروم ، شرکت بین المللی پترو پالایش ابوالفارس با رویکرد حمایت ازدانش و توان داخلی در حال انتخاب پیمانکار ایرانی MCو EPC است.

به گزارش نقش اقتصاد به نقل از روابط عمومی شرکت بین‌المللی پتروپالایش ابوالفارس، با توجه بهتمامی مشکلات سر راه، پروژه پتروپالایش ابوالفارس به عنوان اولین پتروپالایشگاه بخش خصوصی در کشور با توانمندی جوانان ایرانی، مصممبه اتمام راه است.

بنابراین گزارش، پروژه پتروپالایش ابوالفارس با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار بشکهدر روز در استان خوزستان؛ شهرستان رامهرمز منطقه محروم ابوالفارس، درحال احداث است .

لازم به ذکر است منطقه شهید پرور و محروم ابوالفارس که دارای ذخایرخدادای نفت و معدن است، هیچگونه صنعتی ندارد و جوانان و افراد جویایکار مجبور به اشتغال در سایر نقاط کشور هستند که با این سرمایه گذاریجان دوباره ای به این شهرستان دمیده شده است.

امید است با حمایت خالصانه مسئولان، بدعت و حمایت صحیح سرمایهگذاری در حوزه پتروپالایشگاه شکل گیرد که امکان ایجاد بستر سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی، در کشور رونق بگیرد.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید