سرمایه‌ی بیمه دی به ۲ همت افزایش می‌یابد

0
13

سرمایه‌ی بیمه دی به ۲ همت افزایش می‌یابد

هیئت‌مدیره‌ی بیمه دی با افزایش سرمایه‌ی این شرکت از ۵۹۵ میلیارد تومان، به دو هزار میلیارد تومان موافقت کرد

اعضاء هیئت ‌مدیره‌ی‌ این شرکت در جلسه‌ی اخیر خود با افزایش سرمایه‌ی شرکت طی دو مرحله، به اخذ تصمیم رسید که در مرحله‌ی نخست، سرمایه‌ی شرکت از محل سود انباشته و اندوخته‌های سرمایه‌ای از ۵۹۵ میلیارد تومان به ۹۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. همچنین در مرحله‌ی دوم، سرمایه‌ی بیمه دی از محل آورده‌ی نقدی و مطالبات سود سهام، به دو هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.شایان ذکر است؛ این افزایش سرمایه پس از اخذ گزارش بازرسی قانونی، اخذ تأییدیه‌های بیمه‌ی مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز، تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اجرایی خواهد شد.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید