صدور کارت برداشت ریالی؛ خدمتی جدید از بانک دی به مشتریان حقوقی

0
صدور کارت برداشت ریالی؛ خدمتی جدید از بانک دی به مشتریان حقوقی

امکان صدور کارت برداشت ریالی برای مشتریان حقوقی در بانک دی فراهم شد.

در راستای ارائه خدمات مالی به مشتریان حقوقی و با هدف پاسخگویی به نیازمندی این دسته از مشتریان برای اعطای وکالت در انجام عملیات مالی و بانکی یکی از امضاداران شرکت، امکان صدور کارت برداشت ریالی در بانک دی فراهم شد.

در حال حاضر صدور کارت ریالی بر روی سپرده مشتری حقوقی (مالک کارت) و امضادار شرکت (دارنده کارت) در کلیه شعب بانک دی قابل ارائه به مشتریان محترم است.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید