جستجو برای کلمه :

  • غلامرضا مرحبا عضو شورای پول و اعتبار

    چالش ادغام بانک ها پیچیده و زمانبر است

    انحلال و ادغام دو موسسه توسعه و نور از گذشته مطرح بود و تصميم جديدي نبودند. اقدامات اين انتقال از گذشته انجام شده بود و در هفته گذشته اقدام نهايي انجام شد. البته موضوع موسسه…

  • «نقش اقتصاد» در گفت وگو با يک کارشناس چالش ناترازي و ادغام بانکها را بررسي ميکند

    ادغام يا اعدام بانک‌ها

    صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: ناترازي بانک‌ها و گزارش عملکرد نامطلوب بانک‌ها يکي از چالش‌هاي مهم اقتصادي اعلام شده است. فرآيند ادغام بانک‌هاي ناتراز، از اواخر دولت دوازدهم آغاز و در اين دولت با شدت بيشتري…

< / End-->