جستجو برای کلمه :

  • هشدار حقوقدانان درباره ماده 75 لايحه برنامه هفتم توسعه

    فرهنگ با زور جلو نميرود

    مظاهر گودرزی روزنامه نگار: گروه اجتماعي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين روزها درحال بررسي مواد لايحه برنامه هفتم توسعه هستند، برنامه‌اي که قرار است بعد از تصويبِ نهايي سندي بالا دستي براي قوانين و مقررات…

  • «نقش اقتصاد» در گفت و گو با يک کارشناس دشواري هاي واردات و صادرات برنامه توسعه هفتم را بررسي ميکند

    حلقه های مفقوده برنامه توسعه هفتم

    صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: گروه بازار مالي: کمبود منابع ارزي در سال‌هاي اخير و چالش‌هاي موجود نزد بانک مرکزي باعث شده تا دولت بيش از حد معمول به تهاتر جهت واردات اقلام و کالاهاي مورد…

< / End-->