جستجو برای کلمه :

  • مطابق برنامه هفتم توسعه فقر مطلق بايد تا پايان سال 1406 به صفر برسد

    پايان فقر مطلق؛ از ادعا تا واقعيت

    فاطمه مولایی روزنامه نگار: گروه اقتصادي: مسئله فقر يکي از مهم‌ترين مسائلي است که يک اقتصاد مي‌تواند با آن درگير باشد. اقتصاد ايران نيز از اين معضل مستثني نبوده است و طي سال‌هاي گذشته همواره…

< / End-->