جستجو برای کلمه :

  • یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد

    آمارهای نگران کننده در بخش سوخت

    اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: مجيد گودرزي کارشناس بازار مالي و اقتصادي در گفت‌وگو با روزنامهٔ نقش اقتصاد در خصوص قيمت بنزين، گفت: در حال حاضر ۱۱۰ ميليون ليتر مصرف روزانهٔ بنزين در کشور است…

  • «نقش اقتصاد» چرايي شايعات اخير را واکاوي ميکند

    معمای نان و بنزین

    سامان سفالگر روزنامه نگار: در روزهاي اخير، حدس و گمانه زني‌هاي مختلفي در مورد افزايش قيمت نان و بنزين، يکي از موضوعات مهم و شايع در ميان افکار عمومي و البته کارشناسان و تحليلگران اقتصادي…

< / End-->