جستجو برای کلمه :

  • دکتر رئوف پیشدار استاد دانشگاه

    جایگاه مجلس در زندگی ما

    اين‌که «منوچهر متکي» وزير اسبق امورخارجه با سابقه دو دوره نمايندگي خطاب به نمايندگان در ‌ مجلس شوراي اسلامي گفته است: «مردم اسم ۵ نفر از نمايندگان را هم نمي‌دانند!” بدان معنا نيست که مردم…

< / End-->