شبیه سازهای پیشرفته و متفاوت آموزشی در شبکه حمل و نقل ریلی وین

0
12

محیا السادات بهره دار روزنامه نگار: آموزش راهبران قطار از اهمیت ویژه‌ای برای بهره برداران شبکه حمل و نقل ریلی برخوردار است، لیکن برای صنعتی که در آن توقف و استراحت سامانه‌ها خیلی کم بوده و نگهداری با توقف سامانه‌های امکان ندارد آموزش در شرایط دنیای واقعی خطوط و مواجهه با مخاطرات دشوار به نظر می‌رسد. از طرفی با وجود چنین محدودیت‌هایی، فرصت‌های آموزشی لازم را برای راهبران چگونه می‌توان خلق نمود و این وظایف را به بهترین نحو ممکن انجام داد و از دانش‌های موجود بهره برد و تجربه‌ها را به طور مطمئن و به اندازه کافی به کارآموزان راهبری منتقل نمود؟ مدیر تحقیقات و توسعه راه آهن وین چنین توضیح می‌دهند که چگونه پیشرفت‌های گسترده در تکنولوژی‌های آموزشی باعث ایجاد تغییر در نگرش کارکنان ریلی می‌شود. در این چارچوب برگزاری کنفرانس‌های آموزشی با استفاده از این فن آوری جدید برای بیش از 1500 راهبر قطار انجام شد که توانستند در این کلاس‌های تکنیکی شرکت نموده و مهارت‌های خود را به محک آزمون بگذراند. از تابستان سال 2023 به بعد کارآموزان و راهبران آینده قطارها، قادر خواهند بود به تجربیاتی ارزنده در موقعیت‌های واقعی خطوط ریلی با امنیت کامل و بدون نگرانی از سوانح به صورت شبیه سازی شده، دسترسی می‌یابند.

از یک رو شبیه سازهای نوین، ابزاری آسان و دقیق برای تدریس و انتقال تجارب ریلی و آموزشی هستند. این سامانه‌ها نقشی حیاتی در آموزش راهبران برای انجام مأموریت‌هایشان ایفا می‌کنند. البته این فقط یک قسمت از آموزشی است که توسط این فرایندهای تکنیکی و سامانه‌ها ارائه می‌شود. این سامانه‌ها در دیگر بخش‌های آموزشی شبکه ریلی نیز می‌توانند به پیشرفت دانش راهبران و مهندسان برای بهبود عملکرد آنها و کیفیت ارائه خدمات و امنیت کمک نماید. از روزهای ابتدایی توسعه شبیه سازهای آموزشی در شبکه ریلی برای واحدهای آموزش و سایر بخش‌ها، بهره برداران با هم همکاری داشته‌اند تا محتوای و فن آوری آن را با مشارکت یکدیگر برای توسعه برنامه‌های آموزشی ایجاد نمایند.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید