post

دکتر امیرحسین جلالی ندوشن رییس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان

چطور از خودکشی پیشگیری کنیم؟

خودکشي موضوعي غم‌انگيز و عميقاً نگران کننده است که ميليون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثير قرار مي‌دهد که اين نه تنها خانواده‌ها و جوامع را مختل مي‌کند، بلکه خلاء دائمي در قلب کساني که پشت سر مانده‌اند به جا مي‌گذارد. بنابراين، پيشگيري از خودکشي بايد از اهميت بالايي برخوردار باشد. قبل از هر […]

تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402 - 15:00
کد خبر: 10866

خودکشي موضوعي غم‌انگيز و عميقاً نگران کننده است که ميليون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثير قرار مي‌دهد که اين نه تنها خانواده‌ها و جوامع را مختل مي‌کند، بلکه خلاء دائمي در قلب کساني که پشت سر مانده‌اند به جا مي‌گذارد. بنابراين، پيشگيري از خودکشي بايد از اهميت بالايي برخوردار باشد.

قبل از هر چيز، پيشگيري از خودکشي ضروري است زيرا زندگي هر انساني داراي ارزش و پتانسيل ذاتي است.پيشگيري از خودکشي در حفظ رفاه خانواده‌ها و جوامع بسيار مهم است. وقتي کسي جان خود را مي‌گيرد بازماندگان را ويران مي‌کند چرا که آنها در تلاش براي درک فاجعه هستند. با انجام اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از خودکشي، مي‌توانيم خانواده‌ها را در برابر رنج‌هاي غيرضروري محافظت کنيم و به ايجاد يک محيط حمايتي کمک کنيم که باعث بهبودي و انعطاف‌پذيري شود. اين در حاليست که پيشگيري از خودکشي از ديدگاه اقتصادي نيز بسيار مهم است چرا که از دست دادن يک زندگي نه تنها منجر به پريشاني عاطفي غير قابل اندازه گيري مي‌شود، بلکه بار مالي قابل توجهي را نيز به دنبال دارد. عواقب پس از خودکشي اغلب شامل هزينه‌هاي تشييع جنازه و حمايت رواني بازماندگان مي‌شود. همچنين خودکشي مي‌تواند منجر به از دست دادن بهره وري شود و افرادي که ممکن است کمک‌هاي ارزشمندي به جامعه کرده باشند ديگر قادر به انجام اين کار نيستند. با جلوگيري از خودکشي، اين هزينه‌هاي اقتصادي را کاهش مي‌دهيم و اطمينان حاصل مي‌کنيم که مي‌توان منابع را به سمت افزايش رفاه و حمايت از جوامع در حال رشد هدايت کرد.به منظور مقابله مؤثر با اين موضوع فراگير، جامعه نياز به اتخاذ رويکردي جامع براي پيشگيري از خودکشي دارد؛ اين شامل ايجاد آگاهي و از بين بردن ننگ پيرامون سلامت روان است. با پرورش فرهنگي که گفت‌وگوي باز در مورد احساسات و بهزيستي رواني را تشويق مي‌کند، افراد احساس راحتي بيشتري در جستجوي کمک در هنگام پريشاني خواهند داشت. افزايش دسترسي به خدمات بهداشت روان و ارائه آموزش کافي به متخصصاني که بتوانند علائم هشدار دهنده را شناسايي کرده و به طور مؤثر مداخله کنند، حياتي است. خودکشي پديده‌اي پيچيده و ويرانگر است که سالانه جان ميليون‌ها نفر را در سراسر جهان مي‌گيرد. در حالي که عوامل زمينه‌اي مختلفي وجود دارد که در خودکشي نقش دارند، اذعان به نقش مهم عوامل رواني در درک اين پيامد غم‌انگيز بسيار مهم است.پريشاني رواني تجربه شده توسط افراد مبتلا به اين اختلالات مي‌تواند احساس نااميدي، يأس و بي ارزشي را تشديد کند و در نهايت منجر به افکار و رفتارهاي خودکشي شود. به عنوان مثال، تحقيقات نشان داده حدود ۹۰ درصد از قربانيان خودکشي در زمان مرگ داراي يک اختلال رواني قابل تشخيص هستند که نشان دهنده نقش برجسته عوامل رواني در خودکشي است.


ارسال دیدگاه

< / End-->