کتاب: سختی کارهای سخت

0
29

همواره راه اندازی یک کسب وکار، موضوعی جذاب، پر منفعت و به همراه چالش های شیرین تلقی میشود. از سوی دیگر آن چیزی که معمولا نمود ظاهری ندارد و از دید همگان تا زمانی که با آن روبرو نشوند مخفی می¬ماند مخمصه ها و چالش هایی است که بنیانگذاران و مدیران عامل کسب و کارها با آنها مواجه هستند. آشنایی با مصائب مدیریت یک کسب وکار از جمله: اخراج دوستان وفادار، حفظ روحیه در دشوارترین شرایط، مدیریت افراد باهوش ولی مخرب، چگونگی اخراج افرادی با شایستگی های منحصربفرد، فرهنگ سازی و عدم تأثیرپذیری ظاهری تنها بخش کوچکی از مشکلاتی هستند که در مسیر رشد و پیشرفت کسب و کارها قرار دارند و نیازمند مدیریت و تصمیم گیری های خاصی است که بن هرویتز، موسس شرکت اندرسون هرویتز و یکی از کارآفرینان با تجربه سلیکون ولی در “کتاب سختی کارهای سخت” به بیان تجربیات واقعی خود در مواجه با آنها پرداخته است.

در این کتاب نویسنده داستان ایجاد ، فروش ، خرید ، مدیریت و سرمایه گذاری در شرکتش را بدون کوچکترین پولیش های عرف در کتاب های مطرح در حوزه موفقیت سازمانی مطرح و تجربیاتی رابیان میکند که شاید در هیچ مدرسه کسب وکاری به این صراحت بیان نمیشود.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید