post

دکتر ميرزاده در گفت و گو با «نقش اقصاد» نقش شرکت هاي دانش بنيان را درمهار تورم تشريح کرد:

حرکت معکوس بعضي از شرکت هاي دانش بنيان در کشور

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: دکتر ميرزاده گفت: عدم وجود برنامه‌هاي عملياتي مدون يک ساله منجر به صورت جلسه روي کاغذ خواهد شد ونه تنها مسئوليت‌ها را نپذيرفته بلکه فقط به رفع تکليف، نمايش و فيلم اکتفا کرده و درمان برخي ازمشکلات کشور صرفاً حالت نمايشي به خود خواهدگرفت. دکتر سيد حمايت ميرزاده نماينده مجلس دهم […]

تاریخ انتشار: 22 مهر 1402 - 11:52
کد خبر: 12116

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: دکتر ميرزاده گفت: عدم وجود برنامه‌هاي عملياتي مدون يک ساله منجر به صورت جلسه روي کاغذ خواهد شد ونه تنها مسئوليت‌ها را نپذيرفته بلکه فقط به رفع تکليف، نمايش و فيلم اکتفا کرده و درمان برخي ازمشکلات کشور صرفاً حالت نمايشي به خود خواهدگرفت.

دکتر سيد حمايت ميرزاده نماينده مجلس دهم در مورد نقش شرکت‌هاي دانش بنيان در تحقق شعار سال، (رشد توليد و مهار تورم)  به «نقش اقتصاد» گفت: در دنياي توسعه يافته امروزي اکثر کشورها علم و دانش را در چارچوب طرح و برنامه‌هاي خوددر نظر مي‌گيرند و برنامه علمي براي اداره کشور دارند که اين مهم در مورد شرکت‌هاي دانش بنيان نيز صادق است. بنده با تجربه مشاوره استاني بنياد علمي نخبگان و پژوهشگري در اين زمينه، همچنين ارتباط با دانشجويان و محيط‌هاي اين چنيني منجر شد ه تا ازدوردستي بر آتش داشته و با برخي عزيزان نخبه که کارهاي بنيادي براي نظام و آينده کشور انجام مي‌دهند در ارتباط باشم.

نماينده مردم استان اردبيل در مجلس دهم با اشاره به تعيين شعار سال توسط مقام معظم رهبري، تاکيد کرد: رهبر فرزانه انقلاب شعار سال را به خوبي مطرح فرمودند که اشاره صريح به مشکلات اساسي در کشور دارد. چرا که مهار تورم و رشد توليد در اولويت تمام طرح و برنامه‌ها بايدباشد و طي سال‌هاي اخير رهبر معظم با گفتمان‌هاي مختلف بحث توليد را مطرح فرمودند و اهميت اين موضوع را به مسئولان گوشزد کرده‌اند، اما يک مشکل اساسي که در خصوص خود اين شعار وجود دارد بحث عملکرد دولت وشاخص اندازه گيري ميزان آن است.

وي با بيان اينکه وضع قوانين در خصوص تحقق شعار سال جزو وظايف مجلس است، يادآور شد: وضع قوانين کارآمد از وظايف پارلمان کشور است و اجرايي شدن اين قوانين توسط دولت صورت مي‌گيرد، متاسفانه بعد از انقلاب مشکلات ريشه‌اي و اصلي بحث شعار سال صرفاً در عنوان خلاصه مي‌شود. بديهي است که معظم له رهنمودهاي خود را به خوبي در قبال جامعه و تمام مسئولين، دولتمردان نظام و مردم فرموده‌اند، اما جاي سؤال اينجاست که چه کسي بايد اين شعار را عملياتي کند؟ آيا صرفاً بايد در سربرگ نامه‌هاي اداره‌ها نوشته شود!

سخنگوي کميسيون آموزش در مجلس دهم با بيان اينکه دولت بايد براي تحقق شعار سال برنامه عملياتي داشته باشد، يادآور شد: اگر منع قانوني براي تحقق شعار سال وجود دارد، دولت بايد لايحه دو فوريتي به مجلس ارائه دهد تا نمايندگان با وضع قانون جديد اشکال و ايرادات قوانين موجودرا برطرف کنند و در فروردين ماه هرسال طي اولين جلسات دولت و شوراهاي عالي در هر موضوعي از جمله شرکت‌هاي دانش بنيان مطرح شود، ضمن اينکه رسيدگي به قوانين مغاير با شعار سال قبل ازمجلس بايد در بخش‌هاي مربوطه دردولت مورد بررسي واقدام قرارگيرد.

ايشان با بيان اينکه دولت بايد براي رفع موانع احتمالي قانوني در مسير فعاليت شرکت‌هاي کليدي دانش بنيان را باتشخيص، تهيه وارسال به موقع لايحه به مجلس دردستور کار قراردهد، تاکيد کرد: پس از رفع شدن موانع قانوني در مسير شرکت‌هاي دانش بنيان بايد قسمت‌هاي مختلفي از جمله حوزه‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها وسازمان ها که با شعار سال مرتبط هستند، همچنين شرکتهاي مربوطه در رأس همه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري که در اين حوزه مسئوليت اجرايي مستقيم دارند و برخي از وزارتخانه‌هايي که شرکت‌هاي دانش بنيان از آنها مجوز دريافت کرده‌اند و براي تشکيل نياز به مساعدت دارند را موردحمايت قرار دهند.

وي با اشاره به مدت زمان شعار سال، تاکيد کرد: هيئت دولت بايد برنامه عملياتي خود را در سطح کلان کشور تدوين کند و برنامه يکساله سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسساتي که به نوعي از دولت و تسهيلات دولتي استفاده مي‌کنند از جمله تشکيلات مربوط به معاونت علمي رياست جمهوري و شرکت‌هاي دانش بنيان که به نوعي با صندوق‌هاي دولتي در ارتباط هستند را با شاخص دقيق تدوين و قابل اندازه گيري مشخص کند. اگر طرح و برنامه ريزي يک سال %۱۰۰ تبيين و مشخص شده، در اين صورت بايد برنامه فصول مختلف سال نيز تدوين شده باشد تا ببينيم آيا در هر فصل ۲۵ درصد از کارمحقق شده است ياخير.

دکتر ميرزاده اظهار داشت: اگر شرکت‌هاي دانش بنيان يا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشخص کنند که در يک فصل چه برنامه‌هايي را در دست اقدام دارند در اين صورت بايد در فروردين ماه تبيين دستور العمل ها، نامه‌ها، تدوين، قوانين و بلافاصله کار عملياتي آن آغاز شود، بنا بر اين، در هر ماه حدود ۸ درصد و هر هفته حدود ۲ درصد وهرروز کاري حداقل حدود نيم درصد از کار انجام خواهد شد. به عنوان مثال، بنده به عنوان يک معلم اگر در شروع کلاس برنامه داشته باشم بايدکتاب ومنابع علمي مربوط به کلاس را به چند فصل، هفته، روز وساعت برنامه تقسيم کنم تا درپايان ترم وسال صددرصد اهداف تحقق و بازدهي مطلوب باشد.ايشان با انتقاد از اينکه مشکلات اصلي کشوردر همه حوزه‌هاي مربوط به شعار سال متاسفانه اکثرادر بنر و کاغذ خلاصه مي‌شود، تاکيد کرد: عدم وجود برنامه‌هاي عملياتي مدون يک ساله منجر به صورت جلسه روي کاغذ خواهد شد ونه تنها مسئوليت‌ها را نپذيرفته بلکه فقط به رفع تکليف، نمايش و فيلم اکتفا کرده و درمان برخي ازمشکلات کشور صرفاً حالت نمايشي به خود خواهدگرفت.

به گزارش «نقش اقتصاد» سخنگوي کميسيون آموزشي در مجلس دهم با بيان اينکه کشور را بايد علمي اداره کرد، ادامه داد: در واقع علم با نظم توام است و پاسخ سؤالات را بايدبا اصول ونظم خاص بدست آورد، در نتيجه با پژوهش و تحقيق براساس علم با فرايندي خاص و بدون تعصب دنبال حل مسائل بايدبود. لذا، اگر شرکت‌هاي دانش بنيان کلمه وزين و سنگين دانش را در عنوان به کار مي برندو از بنيان و ريشه صحبت مي‌کنند، در اولين گام بايد برنامه‌اي مدون براي شعار سال داشته و آن را رسانه‌اي کنند، همچنين از شعار و کلي گويي پرهيز کرده تا با يافته‌هاي علمي آنهااداره کشور به دور از اِعمال سليقه باشد.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه دولت بايد اولويت‌هاي کشور را مشخص کند، افزود: دولت بايد از ابتدا اولويت‌ها را بر اساس شعار سال از جمله مسکن، کالاهاي با کيفيت داخلي، نيازهاي معيشتي و…. مشخص کند، چرا که اين موارد در زندگي روزمره مردم تأثير بسزايي دارد و بيشترين فشار را بر جامعه وارد مي‌کند. شرکت‌هاي دانش بنيان نيز بايد در راستاي اولويت‌هاي مردم تورم را مهار کنند و اگر ادعا دارند که وظيفه آنان توليد است، پس بايد توليدات خود رابه لحاظ کيفي افزايش داده تا مردم کالاي ايراني را در اولويت انتخاب خود قرار دهند.

نماينده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: بديهي است که شرکت‌هاي دانش بنيان کارهاي ماندگار بسياري انجام داده‌اند که ستودني است، اما بنده معتقدم برخي ازاين شرکت‌ها از قبل وجود داشته و گاهي منافع خود را بر اولويت‌هاي کشور ترجيح مي‌دهند، حتي اگر منافع آنان ايجاب مي‌کند که توليدات بر خلاف شعار مهار تورم و رشد توليد باشد، اما برخي ديگر خود را در چارچوب و شکلي که دولت تعيين کرده قرار مي‌دهند تا از تسهيلات دولتي برخوردار شوند، آن‌ها ايده و اهدافي دارند که گاهي مغايربا اهداف و اولويت‌هاي کشور است و در راستاي اولويت‌هاي شرکت خود کارهايي را انجام مي‌دهند که در نتيجه نه تنها شعار سال انجام نمي‌شود بلکه گامي در جهت اولويت‌هاي کشور نيز برداشته نخواهد شد و فقط تعداد شرکت‌هاي دانش بنيان اضافه مي‌شود، متاسفانه با وجود تعداد بسيار زياد اين شرکت‌ها مردم تغييري در زندگي و سفره‌هاي معيشتي خود احساس نخواهند کرد.

وي با بيان اينکه بايد طرح و برنامه‌اي نو در مورد شرکت‌هاي دانش بنيان ايجاد کنيم، تاکيد کرد: ما بايد شرکت‌هاي دانش بنياني را در اولويت قرار دهيم که در راستاي شعار سال خروجي مطلوبي دارند و اگر درصدهاي مهار تورم مشخص شود بايد برآورد کنيم که کدام شرکت چند درصد در اين زمينه موفق عمل کرده و در بحث اقتصادي و معيشت مردم تغيير چشمگيري ايجاد کرده است، اگر شرکتي با آمار و ارقام ثابت کرد که در راستاي شعار سال گام بلندي در تغيير و بهبود شرايط جامعه برداشته است مي‌تواند از تسهيلات و امکانات بيشتري برخوردار شود.دکتر ميرزاده در پايان خاطر نشان کرد: کشور بايد به صورت علمي اداره شود، اعمال سليقه و بافته‌هاي ذهني در آن جايي ندارد. بي ترديد بايد براي شعار سال در همين راستا با شاخص‌هاي اندازه گيري و برنامه ريزي طرحي نو ايجاد کنيم تابه نتيجه مطلوب برسيم، بنده هميشه در کلاس‌هاي درس به دانشجويان خود مي‌گويم اين نکته را در نظر داشته باشيد که اول تحقيق کنيد بعد تصميم بگيريد، ما براي تشکيل شرکت‌هاي دانش بنيان، اولويت‌ها و برنامه‌هاي آن در درجه اول بايد تحقيق کنيم که در کدام استان، کدام شهر به کدام شرکت‌ها مجوز بدهيم بعد تصميم بگيريم. به عنوان مثال، در دشت مغان اولويت ما کشاورزي است بايد به شرکت‌هايي مجوز بدهيم که در راستاي کشاورزي فعاليت داشته باشند و يا در سواحل مکران اولويت شرکت‌ها بايد دريا و استفاده از آن باشد، بديهي است اعطاي مجوز بدون تحقيقات به شرکت‌هاي مختلف ما را در قبال عمل انجام شده قرار خواهد داد که اين شرکت‌ها نه تنها دردي از مردم دوا نمي‌کنند بلکه باري بر روي دوش کشور نيز خواهند بود.

 

 


ارسال دیدگاه

< / End-->