حرکت معکوس بعضی از شرکت های دانش بنیان در کشور

0
13

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: دکتر میرزاده گفت: عدم وجود برنامه‌های عملیاتی مدون یک ساله منجر به صورت جلسه روی کاغذ خواهد شد ونه تنها مسئولیت‌ها را نپذیرفته بلکه فقط به رفع تکلیف، نمایش و فیلم اکتفا کرده و درمان برخی ازمشکلات کشور صرفاً حالت نمایشی به خود خواهدگرفت.

دکتر سید حمایت میرزاده نماینده مجلس دهم در مورد نقش شرکت‌های دانش بنیان در تحقق شعار سال، (رشد تولید و مهار تورم)  به «نقش اقتصاد» گفت: در دنیای توسعه یافته امروزی اکثر کشورها علم و دانش را در چارچوب طرح و برنامه‌های خوددر نظر می‌گیرند و برنامه علمی برای اداره کشور دارند که این مهم در مورد شرکت‌های دانش بنیان نیز صادق است. بنده با تجربه مشاوره استانی بنیاد علمی نخبگان و پژوهشگری در این زمینه، همچنین ارتباط با دانشجویان و محیط‌های این چنینی منجر شد ه تا ازدوردستی بر آتش داشته و با برخی عزیزان نخبه که کارهای بنیادی برای نظام و آینده کشور انجام می‌دهند در ارتباط باشم.

نماینده مردم استان اردبیل در مجلس دهم با اشاره به تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری، تاکید کرد: رهبر فرزانه انقلاب شعار سال را به خوبی مطرح فرمودند که اشاره صریح به مشکلات اساسی در کشور دارد. چرا که مهار تورم و رشد تولید در اولویت تمام طرح و برنامه‌ها بایدباشد و طی سال‌های اخیر رهبر معظم با گفتمان‌های مختلف بحث تولید را مطرح فرمودند و اهمیت این موضوع را به مسئولان گوشزد کرده‌اند، اما یک مشکل اساسی که در خصوص خود این شعار وجود دارد بحث عملکرد دولت وشاخص اندازه گیری میزان آن است.

وی با بیان اینکه وضع قوانین در خصوص تحقق شعار سال جزو وظایف مجلس است، یادآور شد: وضع قوانین کارآمد از وظایف پارلمان کشور است و اجرایی شدن این قوانین توسط دولت صورت می‌گیرد، متاسفانه بعد از انقلاب مشکلات ریشه‌ای و اصلی بحث شعار سال صرفاً در عنوان خلاصه می‌شود. بدیهی است که معظم له رهنمودهای خود را به خوبی در قبال جامعه و تمام مسئولین، دولتمردان نظام و مردم فرموده‌اند، اما جای سؤال اینجاست که چه کسی باید این شعار را عملیاتی کند؟ آیا صرفاً باید در سربرگ نامه‌های اداره‌ها نوشته شود!

سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید برای تحقق شعار سال برنامه عملیاتی داشته باشد، یادآور شد: اگر منع قانونی برای تحقق شعار سال وجود دارد، دولت باید لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان با وضع قانون جدید اشکال و ایرادات قوانین موجودرا برطرف کنند و در فروردین ماه هرسال طی اولین جلسات دولت و شوراهای عالی در هر موضوعی از جمله شرکت‌های دانش بنیان مطرح شود، ضمن اینکه رسیدگی به قوانین مغایر با شعار سال قبل ازمجلس باید در بخش‌های مربوطه دردولت مورد بررسی واقدام قرارگیرد.

ایشان با بیان اینکه دولت باید برای رفع موانع احتمالی قانونی در مسیر فعالیت شرکت‌های کلیدی دانش بنیان را باتشخیص، تهیه وارسال به موقع لایحه به مجلس دردستور کار قراردهد، تاکید کرد: پس از رفع شدن موانع قانونی در مسیر شرکت‌های دانش بنیان باید قسمت‌های مختلفی از جمله حوزه‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها وسازمان ها که با شعار سال مرتبط هستند، همچنین شرکتهای مربوطه در رأس همه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در این حوزه مسئولیت اجرایی مستقیم دارند و برخی از وزارتخانه‌هایی که شرکت‌های دانش بنیان از آنها مجوز دریافت کرده‌اند و برای تشکیل نیاز به مساعدت دارند را موردحمایت قرار دهند.

وی با اشاره به مدت زمان شعار سال، تاکید کرد: هیئت دولت باید برنامه عملیاتی خود را در سطح کلان کشور تدوین کند و برنامه یکساله سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسساتی که به نوعی از دولت و تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند از جمله تشکیلات مربوط به معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش بنیان که به نوعی با صندوق‌های دولتی در ارتباط هستند را با شاخص دقیق تدوین و قابل اندازه گیری مشخص کند. اگر طرح و برنامه ریزی یک سال %100 تبیین و مشخص شده، در این صورت باید برنامه فصول مختلف سال نیز تدوین شده باشد تا ببینیم آیا در هر فصل 25 درصد از کارمحقق شده است یاخیر.

دکتر میرزاده اظهار داشت: اگر شرکت‌های دانش بنیان یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشخص کنند که در یک فصل چه برنامه‌هایی را در دست اقدام دارند در این صورت باید در فروردین ماه تبیین دستور العمل ها، نامه‌ها، تدوین، قوانین و بلافاصله کار عملیاتی آن آغاز شود، بنا بر این، در هر ماه حدود 8 درصد و هر هفته حدود 2 درصد وهرروز کاری حداقل حدود نیم درصد از کار انجام خواهد شد. به عنوان مثال، بنده به عنوان یک معلم اگر در شروع کلاس برنامه داشته باشم بایدکتاب ومنابع علمی مربوط به کلاس را به چند فصل، هفته، روز وساعت برنامه تقسیم کنم تا درپایان ترم وسال صددرصد اهداف تحقق و بازدهی مطلوب باشد.ایشان با انتقاد از اینکه مشکلات اصلی کشوردر همه حوزه‌های مربوط به شعار سال متاسفانه اکثرادر بنر و کاغذ خلاصه می‌شود، تاکید کرد: عدم وجود برنامه‌های عملیاتی مدون یک ساله منجر به صورت جلسه روی کاغذ خواهد شد ونه تنها مسئولیت‌ها را نپذیرفته بلکه فقط به رفع تکلیف، نمایش و فیلم اکتفا کرده و درمان برخی ازمشکلات کشور صرفاً حالت نمایشی به خود خواهدگرفت.

به گزارش «نقش اقتصاد» سخنگوی کمیسیون آموزشی در مجلس دهم با بیان اینکه کشور را باید علمی اداره کرد، ادامه داد: در واقع علم با نظم توام است و پاسخ سؤالات را بایدبا اصول ونظم خاص بدست آورد، در نتیجه با پژوهش و تحقیق براساس علم با فرایندی خاص و بدون تعصب دنبال حل مسائل بایدبود. لذا، اگر شرکت‌های دانش بنیان کلمه وزین و سنگین دانش را در عنوان به کار می برندو از بنیان و ریشه صحبت می‌کنند، در اولین گام باید برنامه‌ای مدون برای شعار سال داشته و آن را رسانه‌ای کنند، همچنین از شعار و کلی گویی پرهیز کرده تا با یافته‌های علمی آنهااداره کشور به دور از اِعمال سلیقه باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید اولویت‌های کشور را مشخص کند، افزود: دولت باید از ابتدا اولویت‌ها را بر اساس شعار سال از جمله مسکن، کالاهای با کیفیت داخلی، نیازهای معیشتی و…. مشخص کند، چرا که این موارد در زندگی روزمره مردم تأثیر بسزایی دارد و بیشترین فشار را بر جامعه وارد می‌کند. شرکت‌های دانش بنیان نیز باید در راستای اولویت‌های مردم تورم را مهار کنند و اگر ادعا دارند که وظیفه آنان تولید است، پس باید تولیدات خود رابه لحاظ کیفی افزایش داده تا مردم کالای ایرانی را در اولویت انتخاب خود قرار دهند.

نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: بدیهی است که شرکت‌های دانش بنیان کارهای ماندگار بسیاری انجام داده‌اند که ستودنی است، اما بنده معتقدم برخی ازاین شرکت‌ها از قبل وجود داشته و گاهی منافع خود را بر اولویت‌های کشور ترجیح می‌دهند، حتی اگر منافع آنان ایجاب می‌کند که تولیدات بر خلاف شعار مهار تورم و رشد تولید باشد، اما برخی دیگر خود را در چارچوب و شکلی که دولت تعیین کرده قرار می‌دهند تا از تسهیلات دولتی برخوردار شوند، آن‌ها ایده و اهدافی دارند که گاهی مغایربا اهداف و اولویت‌های کشور است و در راستای اولویت‌های شرکت خود کارهایی را انجام می‌دهند که در نتیجه نه تنها شعار سال انجام نمی‌شود بلکه گامی در جهت اولویت‌های کشور نیز برداشته نخواهد شد و فقط تعداد شرکت‌های دانش بنیان اضافه می‌شود، متاسفانه با وجود تعداد بسیار زیاد این شرکت‌ها مردم تغییری در زندگی و سفره‌های معیشتی خود احساس نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه باید طرح و برنامه‌ای نو در مورد شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کنیم، تاکید کرد: ما باید شرکت‌های دانش بنیانی را در اولویت قرار دهیم که در راستای شعار سال خروجی مطلوبی دارند و اگر درصدهای مهار تورم مشخص شود باید برآورد کنیم که کدام شرکت چند درصد در این زمینه موفق عمل کرده و در بحث اقتصادی و معیشت مردم تغییر چشمگیری ایجاد کرده است، اگر شرکتی با آمار و ارقام ثابت کرد که در راستای شعار سال گام بلندی در تغییر و بهبود شرایط جامعه برداشته است می‌تواند از تسهیلات و امکانات بیشتری برخوردار شود.دکتر میرزاده در پایان خاطر نشان کرد: کشور باید به صورت علمی اداره شود، اعمال سلیقه و بافته‌های ذهنی در آن جایی ندارد. بی تردید باید برای شعار سال در همین راستا با شاخص‌های اندازه گیری و برنامه ریزی طرحی نو ایجاد کنیم تابه نتیجه مطلوب برسیم، بنده همیشه در کلاس‌های درس به دانشجویان خود می‌گویم این نکته را در نظر داشته باشید که اول تحقیق کنید بعد تصمیم بگیرید، ما برای تشکیل شرکت‌های دانش بنیان، اولویت‌ها و برنامه‌های آن در درجه اول باید تحقیق کنیم که در کدام استان، کدام شهر به کدام شرکت‌ها مجوز بدهیم بعد تصمیم بگیریم. به عنوان مثال، در دشت مغان اولویت ما کشاورزی است باید به شرکت‌هایی مجوز بدهیم که در راستای کشاورزی فعالیت داشته باشند و یا در سواحل مکران اولویت شرکت‌ها باید دریا و استفاده از آن باشد، بدیهی است اعطای مجوز بدون تحقیقات به شرکت‌های مختلف ما را در قبال عمل انجام شده قرار خواهد داد که این شرکت‌ها نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کنند بلکه باری بر روی دوش کشور نیز خواهند بود.

 

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید