جبران کسری بودجه دولت از مالیات تورمی

0
27

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت باید با سیاست‌های تشویقی نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد، گفت: نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در اقتصاد و سرمایه گذاری در داخل کشور است و دولت باید با سیاست‌های تشویقی، ایجاد امنیت اقتصادی کافی، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، ثبات نرخ ارز، همچنین پیشگیری از قاچاق کالا به داخل کشور برای جلوگیری از آسیب به تولید ملی و بحث نظارت بر قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

دکتر آلبرت بُغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در مورد کاهش قابل توجه رشد دوازده ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهریورماه 1402، گفت: بدیهی است که ما به آمارهای اعلام شده، اعتماد داریم و فرض را بر صحیح بودن آن می‌گذاریم که نیازی به کتمان این موضوع هم نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس آمارهای اعلامی نه تنها رشد نقدینگی کاهش نداشته بلکه هنوز نرخ رشد آن منفی نیست، تاکید کرد: در صورتی می‌توان گفت نقدینگی جمع آوری شده که نرخ رشد آن منفی باشد اما با توجه به آمارها، به نظر می‌رسد، نرخ رشد نقدینگی کم شده اما منفی نیست و کماکان نرخ رشد آن مثبت دیده می‌شود، اما در عین حال سرعت آن کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل ما تورم را در کشور محتمل می دانیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید نقدینگی را به سمت تولید پیش ببرد، تصریح کرد: اگر دولت با طرح و برنامه‌های مدون نقدینگی را به سمت تولید ببرد تا کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدی کار را جبران کند، این شرکت‌ها می‌توانند تولید خود را افزایش دهند، در غیر این صورت تورم خود را در ادامه مسیر نشان خواهد داد.

ایشان در پاسخ به این سؤال که اگر رشد نقدینگی کاهش یافته، چرا شاهد افزایش تورم در جامعه هستیم، تاکید کرد: به نظر می‌رسد، رشد نقدینگی کاهش یافته اما منفی نیست، بی تردید حتی با کاهش رشد نقدینگی، رشد آن افزایش خواهد یافت، چرا که هنوز رشد نقدینگی وجود دارد و متاسفانه تورم زا است. اما در صورتی شاهد کاهش نقدینگی خواهیم بود که رشد آن منفی باشد و تحت این شرایط باید انتظار کاهش سطح قیمتها را داشته باشیم.

ایشان به مسیر و راه‌های جبران کسری بودجه دولت اشاره کرد و افزود: باید در نظر گرفت که دولت چگونه توانسته کسری بودجه خود را جبران کند، آیا این کسری بودجه از طریق استقراض، افزایش پایه پولی و یا بازپرداختی‌ها در آینده جبران می‌شود و یا کسری را با قرض از بانک مرکزی جبران خواهد کرد.

بُغزیان در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد دولت کسری بودجه خود را از مالیات پنهان یا همان تورم موجود در جامعه جبران کند؟ گفت: بله، در برخی مواقع بدلیل چاپ پول تورم ایجاد می‌شود. به این معنا که دولت از مردم به نوعی مالیات گرفته و با چاپ پول منجر به تورم می‌شود که به آن مالیات تورمی می گویند.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت باید با سیاست‌های تشویقی نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد، یادآور شد: نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در اقتصاد و سرمایه گذاری در داخل کشور است و دولت باید با سیاست‌های تشویقی، ایجاد امنیت اقتصادی کافی، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، ثبات نرخ ارز، همچنین پیشگیری از قاچاق کالا به داخل کشور برای جلوگیری از آسیب به تولید ملی و بحث نظارت بر قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

دکتر بُغزیان در پایان با بیان اینکه توسعه سرمایه‌گذاری نیاز به حمایت دولت دارد، خاطر نشان کرد: بی تردید دولت باید حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاری خصوصی و داخلی داشته باشد، در غیر این صورت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری داخلی نیاز به امنیت اقتصادی و مالی دارد و تا زمانی که اقتصاد پیش بینی پذیر نباشد صحبت از ثبات اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در عمل ممکن نیست.

 

 

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید