جستجو برای کلمه :

  • گزارش نقش اقتصاد از عملکرد هوشمندانه چين در پيشبيني بازار صنعت پالايش

    شتاب عبور اقتصاد جهاني از نفت

    نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: تازگي‌ها بخش پايين‌دستي در صنعت نفت موفق شده است که نگاه‌ها را بيش از پيش متوجه خود کند. دليل آن هشدارهايي است که تحليلگران با در نظر گرفتن تحولات…

  • «نقش اقتصاد» گزارش ميدهد

    محرک های اصلی دلارزدايی در اقتصاد جهانی

    سامان سفالگر روزنامه نگار: در سال‌هاي گذشته، خيزش قدرت‌هاي نوظهور در چهارچوب معادلات اقتصادي و سياسي جهان، يکي از مسائل و موضوعات محوري بوده که تحليلگران، استراتژيست ها و البته چهره‌هاي دانشگاهي در اقصي نقاط…

< / End-->