جستجو برای کلمه :

  • دولت و بانک ها ذخایر صندوق توسعه ملی را می بلعند

    حرکت معکوس صندوق توسعه ملی

    سهیل بانی روزنامه نگار: وضعيت وام‌دهي صندوق توسعه ملي به دولت و بانک‌ها بسيار نگران‌کننده شده؛ طوري‌که صداي اعتراض غضنفري– رئيس اين صندوق هم بلند شده است. حکمراني اقتصادي ايران در اين سال‌ها باعث شده…

< / End-->