جستجو برای کلمه :

 • فريدون مجلسي: براي برخي از گروهها انزوا نوعي موفقيت است

  تضعيف دستگاه ديپلماسي در برنامه هفتم؟

    مهسا مژدهی روزنامه نگار: گروه سياسي: بحث اختلاف ميان برخي دستگاه‌ها با وزارت خارجه قدمت کمي ندارد. اين اختلافات در دوران دولت‌هاي يازده و دوازده بيش از هميشه بود و انتظار مي‌رفت در دولت…

 • «نقش اقتصاد» از احتمال فروپاشي ناتو گزارش ميدهد

  شکاف جدی ميان آمريکا و اروپا

  سامان سفالگر روزنامه نگار: پايگاه خبري “مدرن ديپلماسي“ در گزارشي با اشاره به شکاف و اختلافات ايجاد شده ميان آمريکا و اروپا با محوريت جنگ اوکراين، به طور خاص سعي کرده به واکاوي ابعاد مختلف…

 • امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل بین الملل

  ضرورت بازگشت به برجام

  موفقيت‌ها و دستاوردها و ناکامي‌ها و شکست‌هايي هم در عملکرد دستگاه ديپلماسي بوده است. از موفقيت‌هايي که شاهد بوديم، اين است که روابط ايران و عربستان بعد از سال‌ها برقرار شد و متعاقب آن رابط…

< / End-->