جستجو برای کلمه :

  • مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی

    جدال برسر کاهش سهم اجاره در سبد خانوار

    اجراي طرح نهضت ملي مسکن براي رفع دغدغه زندگي افراد فاقد مسکن با برنامه ريزي انجام شد. در موضوع مسکن و اجراي طرح نهضت ملي مسکن فناوري ساخت، مصالح ساختماني، نيروي کار متخصص و نيروي…

  • «نقش اقتصاد» از اعمال سياست هاي جديد در بازار مسکن گزارش مي هد

    قوانين حمايتي جديد در بازار اجاره بها

    فاطمه دیانی روزنامه نگار: طي چند سال اخير افزايش نرخ اجاره بها مردم را دچار مشکل کرده است بطوريکه طبق آمارها بخش اعظمي از درآمدهاي خانوار به اجاره بها تعلق مي گيرد و در واقع…

< / End-->